Ασφάλεια συναλλαγών

 

Η συνεργασία μας με την Viva Wallet, πρωτοπόρο στον τομέα των ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών, εγγυάται την αξιοπιστία και την ασφάλεια των αγορών σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

 

Οι αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που γίνονται από το www.leventisgallery.org, πραγματοποιούνται με ασφαλή τρόπο μέσω ειδικής υπηρεσίας της Viva Wallet.

 

Η ιστοσελίδα στην οποία εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας παρέχεται από την Viva Wallet. Τα στοιχεία της κάρτας σας κρυπτογραφούνται και αποστέλλονται στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα σας για έγκριση της χρέωσης. Τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο (ούτε και στον προμηθευτή του προϊόντος που αγοράζετε).

 

Οι τεχνολογίες και τα συστήματα που εφαρμόζονται για την ασφάλεια των αγορών σας περιλαμβάνουν:

 

- Πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ασφάλειας δεδομένων καρτών PCI Data Security Standard (PCI DSS) Level 1

- Συστήματα ασφαλείας για την ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση δεδομένων μέσω του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης TLS με ισχυρούς αλγόριθμους κρυπτογράφησης