Πιάτο από πορσελάνη - Γύζης


Πορσελάνινο πιάτο

Νικόλαος Γύζης, Η Αρμονία (λεπτομέρεια), Ελληνική Συλλογή

Πολωνέζικη πορσελάνη Lubiana


Κωδικός: 414

Διαστάσεις (Ø): 25.00

Τιμή: 63,03 €