Μαγνήτης - Ιακωβίδης


Ένα ιδιαίτερο μαγνητάκι για το ψυγείο σας!

Γεώργιος Ιακωβίδης, Μητρική Στοργή (λεπτομέρεια), Ελληνική Συλλογή


Κωδικός: 217

Διαστάσεις (cm): 6.50 x 9.00

Τιμή: €2.52